top of page

Договір публічної оферти
Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ “Кайрос груп Україна”, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів/послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця kairos.com.ua / https://kairosgroupua.wixstudio.io/my-site-13 (далі -« Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів/послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* «Інтернет-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою kairos.com.ua /
https://kairosgroupua.wixstudio.io/my-site-13 , яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Продавця та товари/послуги, які їм надаються.
* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари та надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів/послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар або надати послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар/Послугу на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів/послуг на Інтернет-сайті, в тому числі:
– добровільний вибір Покупцем товарів/послуг на Інтернет-сайті;
– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;
– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;
– обробка і доставка замовлення Покупцеві/надання послуг Покупцеві на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар/послугу, представлений на Інтернет-сайті і наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні у доступній кількості.
4.3. При відсутності товару/можливості надати послуги, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару/послуги Покупець має право замінити його аналогічним товаром/послугою, відмовитися від даного товару/послуги, анулювати замовлення.
Порядок оплати замовлення
Накладеним платежем
5.1. Оплата передбачає повну передоплату товарів/послуг представлених на Інтернет-сайті.
5.2. При не надходження коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати замовлення.
Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів/надання послуг, придбаних на Інтернет-сайті, здійснюється на умовах визначених Покупцем при оформлені замовлення.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві на його вимогу надаються документи згідно законодавства України.
Права та обов’язки сторін:
7.1. Продавець має право:
– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3. Покупець має право:
– оформити замовлення на Інтернет-сайті;
– оформити електронний договір;
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
– за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови
9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті kairos.com.ua
9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.3. Оплата Покупцем оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов
9.5. Використання ресурсу Інтернет-сайт для попереднього перегляду товару/послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.6. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-сайт повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-сайту пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.
Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару/надання послуги, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
Реквізити

ТОВ «КАЙРОС ГРУП Україна»
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 56А, офіс 6.8.
Поштова адреса: 04071, м. Київ,
 вул. Верхній Вал, 18
Код за ЄДРПОУ: 40515336
UA903052990000026006046200838
 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Статус платника єдиного податку
Директор Федотенко О.М.

bottom of page